Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 obowiązuje ulga termomodernizacyjna, dzięki której każdy właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od podstawy podatku dochodowego do 53 tys. zł (z VAT) wydatków na instalację fotowoltaiczną.

To bardzo atrakcyjne rozwiązanie wspierające osoby fizyczne zarówno w energooszczędności, jak i energetyce prosumenckiej.

Dla kogo?

Podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co?

Odliczyć można wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc działań mających zabezpieczyć dom przed utratą ciepła, ma zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania (lub chłodzenia) budynku i podgrzania wody.

Ile?

Nie więcej niż 53 tys. zł.  Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat.