Fotowoltaika jako skuteczny sposób na oszczędności w przedsiębiorstwie

Fotowoltaika jako skuteczny sposób na oszczędności w przedsiębiorstwie

Zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

Nie jest żadną tajemnicą, że energia elektryczna jest czynnikiem kluczowym w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, na co idzie istotna część jego wydatków. Dlatego każda podwyżka cen energii elektrycznej w dużej mierze odbija się na kondycji przedsiębiorstw, co ma różnorakie skutki negatywne (od podwyżki cen produktów i usług do ograniczania działalności), ale długoterminowo mogą wystąpić i pozytywne (przechodzenie na produkcję energii z niezależnych, odnawialnych źródeł). W każdym razie zapowiadane na 2019 rok podwyżki cen prądu – jak donosi dziennik „Polska The Times” – mają w głównym stopniu uderzyć właśnie w przedsiębiorców, których rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć nawet o 70 procent.

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Konkurencyjność jest określeniem, które nierozłącznie towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Jak czytamy w książce M. Kraszewskiej i K. Pujer „Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej”:

Konkurencyjność określana jest jako efekt konkurencji i wskazuje, w jaki sposób przedsiębiorstwa rywalizują na rynku o przychylność klientów. Innymi słowy, konkurencyjność przedsiębiorstwa to jego zdolność do utrzymania się na rynku oraz umiejętność rozwijania firmy, ale również przeciwstawiania się innym, współistniejącym podmiotom na tymże rynku. Konkurencyjność oznacza, że dane przedsiębiorstwo jest zdolne do dalszego rozwoju, osiągania korzyści, zysków oraz przewagi konkurencyjnej.

Konkurencyjność można rozpatrywać z perspektywy indywidualnej, a także krajowej. Mówi się na przykład o konkurencyjności gospodarki danego kraju. Kluczowy wpływ na kondycję i konkurencyjność przedsiębiorstwa (czy gospodarki) mają ceny energii elektrycznej. Im one wyższe, tym przedsiębiorstwo płaci wyższe rachunki – i w konsekwencji traci na swojej konkurencyjności.

Jak szukać oszczędności w firmie?

Perspektywy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

W związku z tym, że w kolejnych latach ceny energii elektrycznej będą rosnąć, pod znakiem zapytania staje rozwój i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Już w zeszłym roku Polska blado wypadła pod tym względem na tle państw regionu.

W 2018 r. konkurencyjność polskiego przemysłu na tle naszych sąsiadów znacząco się pogorszyła. W Polsce w lipcu tego roku koszt 1 MWh wynosi dla dużego odbiorcy około 69 euro, w Czechach 57 euro, zaś w Niemczech przy uwzględnieniu rekompensaty tylko 38 euro. W dalszej perspektywie, tj. w 2023 r., można oczekiwać dalszego wzrostu – do poziomu 78 euro w Polsce […], 68 euro w Czechach i 48 euro w Niemczech – piszą analitycy z Instytutu Jagiellońskiego.

Do podobnych wniosków dochodzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który pod koniec zeszłego roku opublikował raport pod dużo mówiącym tytułem, będącym jednocześnie przestrogą: „Ceny energii zagrażają konkurencyjności polskiej gospodarki”. Autorzy ostrzegają, że perspektywy rosnących cen prądu będą ciosem zarówno dla przedsiębiorców, ale też dla konsumentów.

Fotowoltaika – zmniejszenie kosztów, poprawa konkurencyjności

W celu ograniczenia wydatków na energię elektryczną w przedsiębiorstwie, a przez to zwiększenie konkurencyjności i perspektyw rozwojowych firmy, ciekawym rozwiązaniem jest inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE), a wśród nich może przede wszystkim w fotowoltaikę. Dlaczego akurat w nią? Jak podkreślają autorzy raportu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym możliwość zastosowania rozwiązań prosumenckich. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, instalacje fotowoltaiczne to „najbardziej przyjazne, najprostsze, najmniej zawodne źródło energii odnawialnej dla użytkownika”. Szybki proces inwestycyjny i montaż, a także minimum potrzebnego nadzoru i rzadkie prace serwisowe – to jedne z największych korzyści systemów fotowoltaicznych.

Pamiętać przy tym należy, że przedsiębiorstwo potrzebuje rzecz jasna większych mocy, niż na przykład dom jednorodzinny (choć, jak pisaliśmy wcześniej, gospodarstwa domowe mogą z powodzeniem korzystać z fotowoltaiki).

Przedsiębiorcy inwestujący w mikroelektrownie fotowoltaiczne realizują instalacje o mocy kliku lub kilkunastokrotnie większych niż instalacje prosumenta indywidualnego. Najczęściej są to elektrownie o mocy 20-40 kW, które w większym stopniu zaspokajające potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa, a od 2018 roku, ze względu na zmiany legislacyjne, coraz częściej są to instalacje o mocy 50 kW – czytamy w przywołanym powyżej raporcie. Wynika z powyższego, że dla zachowania konkurencyjności i perspektyw rozwoju polskie firmy będą musiały w jakiś sposób poradzić sobie z galopującymi cenami energii elektrycznej. Realną alternatywą wydaje się inwestycja w OZE – w tym fotowoltaikę.