Unia Europejska i ulgi dla rolników

Unia Europejska i ulgi dla rolników

Jednym z głównych motorów napędzających rozwój instalacji, pozwalających produkować energię z odnawialnych źródeł energii przez gospodarstwa role jest Unia Europejska. Do pewnego momentu największe znacznie w strukturze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych miała biomasa, jednak od kilku lat jej rolę przejmuje energia wiatrowa i słoneczna. Dość wspomnieć o programach unijnych, dzięki których można finansować inwestycje w zakup oraz montaż systemów fotowoltaicznych.

Przechodząc na krajowe podwórko należy wspomnieć również o tym, że rolnicy mogą korzystać z różnych ulg, dzięki którym decyzja o inwestycji w fotowoltaikę staje się jeszcze łatwiejsza. Przede wszystkim mowa tutaj o tzw. uldze inwestycyjnej na obiekty środowiskowe, o której czytamy w ustawie o podatku rolnym. W art. 13 wspomnianej ustawy czytamy, że „podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)”. Punt drugi tego art. mówi: „Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych”.

W praktyce wygląda to mniej więcej następująco: jeżeli rolnik zainstalował panele fotowoltaiczne za 40 tysięcy złotych, to może odliczyć sobie od podatku rolnego 10 tysięcy złotych, czyli 25 procent zainwestowanej kwoty. Jeśli jego podatek wynosi – dajmy na to – 5 tysięcy złotych rocznie, to przez dwa lata nie musi płacić podatku w ogóle. Jest to na pewno warte do rozważenia przez każde gospodarstwo rolne rozwiązanie, które może posłużyć do rozwiązania problemu wysokich cen energii elektrycznej.

Źródła:

K. Szałaj, Opłacalność instalacji fotowoltaicznej dla rolników. Co warto wiedzieć?https://agronews.com.pl/artykul/oplacalnosc-instalacji-fotowoltaicznej-dla-rolnikow-co-warto-wiedziec/ (dostęp: 17.02.2019)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnymhttps://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf (dostęp: 17.02.2019)Ulga w podatku rolnym także przy instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnymhttps://www.portalfk.pl/finanse-publiczne/ulga-w-podatku-rolnym-takze-przy-instalacji-paneli-fotowoltaicznych-na-budynku-mieszkalnym-16906.html (dostęp: 17.02.2019)