Oferta

przegląd oferty

ZALETY OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA

Optimum to przygotowane “pod klucz”, inteligentne rozwiązanie, w którym komponentem produkcyjnym jest zestaw fotowoltaiczny. To panele, falowniki, osprzęt, mocowania, usługa projektowa i instalacyjna, a także pełne finansowanie zakupu. Po zainstalowaniu zestawu, otrzymasz stały dostęp online do informacji o wielkości oraz parametrach wyprodukowanej i zużywanej energii. Pozwoli Ci to zoptymalizować koszty i powiększyć oszczędności, a jednocześnie pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

poznaj profesjonalistów

Lista produktów

Panele

Eksploatacja promieni słonecznych, aby za ich pomocą wytworzyć prąd elektryczny obecnie stanowi najbardziej korzystny sposób pozyskania energii. Nie tylko jest to rozwiązanie ekologiczne, ponieważ wykorzystuje się odnawialne źródło energii jakim jest słońce, ale i wiąże się z obniżonymi rachunkami za prąd. 

Jednak, aby do tego przystąpić, należy zainstalować w swoim domu system PV, którego prawdopodobnie najważniejszą, acz nie jedyną, częścią są panele fotowoltaiczne. Panele składają się z szeregowo ułożonych ogniw fotowoltaicznych z krzemu. 

Jest to jeden z najczęściej spotykanych pierwiastków na Ziemi, co również wpływa na korzyści ekologiczne z systemu PV. Właściwości krzemu sprawiają, że fotony (najmniejsza jednostka światła), zostają przez niego zaabsorbowane.

Wytwarza się para elektronów, które zostają następnie rozdzielone. Właśnie ten ruch elektronów, znany również jako wiązanie kowalencyjne, umożliwia wytworzenie napięcia elektrycznego. 

Zostaje ono następnie przekazane do inwertera, który zmienia wyprodukowany prąd stały na zmienny. W tej postaci może on zasilić urządzenia w domu. Panele mogą być zamontowane na wszelkiego rodzaju dachach (płaskich, dwuspadowych, wielospadowych) i wykonanych w różnych technikach pokrycia (dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha, papa etc…). Łączone w baterie szeregowo lub równolegle.

OFERUJEMY PANELE NASTĘPUJĄCYCH PRODUCENTÓW:

INWERTERY

Jest to niezbędny element systemów fotowoltaicznych, który służy do konwersji prądu stałego na prąd zmienny. Jest to niezbędny element systemów fotowoltaicznych. System fotowoltaiczny podłączony do sieci musi zawierać inwerter, który odgrywa ważną rolę, gdyż jest to kluczowe ogniwo pomiędzy PV a akumulatorami i odbiornikami. 

Przekształca prąd stały DC na prąd zmienny o częstotliwości AC dzięki czemu możemy zasilać każdy sprzęt AGD, RTV znajdujący się w budynku gospodarstwa domowego.

W przypadku wyłączenia prądu przez operatora linii energetycznej, inwerter przestaje tę sieć zasilać. Baterie słoneczne wraz z przetwornicami pracują w mało przewidywalnych warunkach. 

Biorąc pod uwagę wysokie koszty paneli oraz związanej z nimi elektroniki ważne jest zatem stosowanie dodatkowych zabezpieczeń chroniących całość przed możliwymi usterkami. Szczególnie należy zapewnić realizację zabezpieczenia przepięciowego, przeciążeniowego i temperaturowego.

OFERUJEMY INWERTERY NASTĘPUJĄCYCH PRODUCENTÓW:

BOJLERY LOGITEX

Podgrzewacze wody LX ACDC/M+K(KW) reprezentują nowe rozwiązanie techniczne ogrzewania wody z wykorzystaniem ekologicznie czystych źródeł energii. Do ogrzania wody wykorzystuje się energię słońca, która w ogniwach fotowoltaicznych wzbudza prąd stały, ogrzewający wodę w zasobniku. 

Oryginalnym rozwiązaniem jest podłączenie wprost do paneli fotowoltaicznych, przy którym nie powstają żadne straty energii elektrycznej , dlatego urządzenie pracuje bardzo efektywnie, przy tym zabezpieczona jest ochrona termiczna i bezpieczna regulacja całego systemu.

Prostota systemu i dowolność umieszczenia paneli fotowoltaicznych, ich eksploatacja nie wymagająca konserwacji i bardzo proste połączenie z zasobnikiem wody przy pomocy cienkiego kabla elektrycznego dają praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania urządzenia w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, jak również w obiektach przemysłowych.

Możliwości ogrzewania

Na intensywność światła słonecznego wpływa pogoda i pora roku, dlatego słońce jest w naszych warunkach niestałym źródłem energii. Hybrydowe podgrzewacze potrafią ogrzewać wodę z wykorzystaniem promieniowania słonecznego albo poprzez kombinację słońca i stałych źródeł energii (gaz, elektryczność z sieci). Hybrydowe podgrzewacze wody LX ACDC/M+K są przeznaczone do grzania wstępnego i ogrzewania wody.

Grzanie wstępne wody

W celu grzania wstępnego wody podgrzewacze wody są umieszczane od strony źródła zimnej wody przed kotłem gazowym albo elektrycznym, z zasobnikowym albo przepływowym ogrzewaniem wody, albo z pompą ciepła (Rys. 1).

 

Ciepła woda, zagrzana wstępnie przy pomocy paneli fotowoltaicznych, płynie bezpośrednio do zasobnika, wymiennika w kotle gazowym albo elektrycznym i jeśli jest dostatecznie ciepła, nie następuje pobór gazu czy energii elektrycznej, przez co udaje się znacznie zaoszczędzić energię. W przypadku gdy woda nie jest dostatecznie ogrzana energią z paneli fotowoltaicznych, nastąpi dogrzanie wody w kotle. Na samo dogrzewanie wody będzie zużyta znacznie mniejsza ilość energii, niż przy ogrzewaniu zimnej wody. Takie podłączenie podgrzewaczy wody LX ACDC/M+K gwarantuje ciepłą wodę również w przypadku długiego okresu niekorzystnej pogody i jednocześnie oszczędza znaczne środki finansowe dzięki oszczędności energii. Przy zastosowaniu podgrzewaczy wody do wstępnego grzania wody dla pompy ciepła, do zasobnika pompy płynie ciepła woda zamiast zimnej, zagrzana wstępnie aż do maksymalnego cieplnego limitu pompy ciepła. Przy takim podłączeniu udaje się przedłużyć żywotność pompy ciepła aż o 30 %.

Podłączenie podgrzewacza wody LX ACDC/M+K przed kotłem gazowym umożliwia ogrzewanie wody również w przypadku, gdy nastąpi usterka albo ograniczenie dostawy gazu. W takim przypadku woda grzeje się przy pomocy słońca, albo jeśli pogoda jest niekorzystna, można uruchomić drugą, rezerwową spiralę w podgrzewaczu wody, która jest włączana przy pomocy drugiego termostatu. Spirala rezerwowa jest podłączona do energii elektrycznej z sieci (AC 230 V). Poprzez jej uruchomienie podgrzewacze wody LX ACDC/M+K stają się klasycznymi elektrycznymi podgrzewaczami wody i wspólnie z elektrycznym źródłem z paneli fotowoltaicznych w sposób pełnowartościowy ogrzewają wodę również bez dostawy gazu.

Ogrzewanie wody

Podgrzewacze wody LX ACDC/M+K można stosować jako samodzielne elektryczne podgrzewacze wody. Pracują na zasadzie dwóch oddzielnych obwodów elektrycznych (Rys. 2). Pierwszy jest podłączony do energii elektrycznej z sieci (AC 230 V) a drugi jest podłączony do ekologicznie czystej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Obydwa obwody mogą pracować jednocześnie albo każdy samodzielnie.

Podłączenie do źródła energii elektrycznej z sieci gwarantuje ogrzewanie wody w czasie długiego okresu niekorzystnej pogody. Przy pomocy termostatu ustawia się wymaganą temperaturę wody (np. 45 °C). Po osiągnięciu ustawionej wstępnie temperatury 45 °C automatycznie wyłącza się dopływ energii elektrycznej z sieci (AC 230 V) a w podgrzewaczu wody woda nadal się grzeje, ekologicznie czystą elektryczną energią z paneli fotowoltaicznych (ogrzewanie aż do max. temperatury 75 °C).

Przy tym nowym sposobie ogrzewania wody udaje się znacznie zaoszczędzić energię elektryczną pobieraną z sieci a co za tym idzie, znacznie zaoszczędzić środki finansowe. Podgrzewacze wody LX ACDC/M+K (KW) można wykorzystać również do podłączenia nocnego prądu (taryfa podwójna). W takim wariancie w nocy grzeje wodę źródło taniego nocnego prądu a w ciągu dnia ekologicznie wyprodukowany prąd z paneli fotowoltaicznych. Hybrydowe podgrzewacze dla podłączenia w standardzie HDO są produkowane tylko na zamówienie!

Wyprodukowany prąd z paneli fotowoltaicznych można również akumulować przy pomocy systemu dwóch zasobników wody Logitex (Rys. 3).

Prąd z paneli w pierwszej kolejności grzeje wodę w pierwszym zasobniku wody, który jest przeznaczony do bieżącego zużycia ciepłej wody w gospodarstwie domowym. Po nagrzaniu pierwszego zasobnika, prąd z paneli fotowoltaicznych jest automatycznie przekierowany do ogrzewania wody w drugim zasobniku, do którego jest podłączona zmywarka do naczyń, a przez zawór mieszający również pralka.Po włączeniu zmywarki albo pralki, nie następuje pobór energii elektrycznej z sieci do ogrzewania wody, ponieważ zamiast zimnej wody wpływa do zmywarki i pralki ciepła woda. W tym przypadku drugi zasobnik pełni funkcję akumulatora. Efekt jest taki sam – minimalny pobór energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej.

Drugi zasobnik jednocześnie zabezpiecza grzanie wstępne wody dla pierwszego zasobnika. Przy takim podłączeniu nie jest potrzebny falownik DC/AC do produkcji energii elektrycznej do sieci, ani elektryczne baterie z przetwornicą.Do sieci dystrybucyjnej nie jest wysyłany prąd, wyprodukowany z paneli fotowoltaicznych i dlatego nie są potrzebne żadne zgłoszenia ani zezwolenia od operatora sieci dystrybucyjnej.Cały ekologicznie wyprodukowany z paneli fotowoltaicznych prąd będzie zużyty w gospodarstwie domowym, przez co udaje się znacznie zaoszczędzić środki finansowe w gospodarstwie domowym za niepobrany z sieci dystrybucyjnej prąd.

Wszystkie hybrydowe podgrzewacze wody typoszeregu M+K (KW) po nagrzaniu wody do ustawionej temperatury wyłączą się i automatycznie przekierują energię elektryczną do falownika (Rys. 4), gdzie prąd stały (DC) jest przetworzony na zmienny (AC). Ekologicznie wyprodukowany prąd elektryczny w pierwszej kolejności jest zużywany w ramach wewnętrznej sieci elektrycznej – i jeśli produkcja zaspokaja bieżące zużycie w domu, nie ma miejsca pobór energii elektrycznej z sieci publicznej. W ten sposób wyprodukowana energia elektryczna przynosi właścicielowi niemałe środki finansowe za zaoszczędzoną energię elektryczną z sieci publicznej. Zastosowanie podgrzewacza wody typoszeregu M+K (KW) umożliwia nie tylko 100 % wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, ale umożliwia też zastosowanie maksymalnego dozwolonego źródła paneli fotowoltaicznych również do mniejszych objętości zbiorników. W przypadku większego poboru ciepłej wody i następnego obniżenia jej temperatury w podgrzewaczu wody, nastąpi automatyczne przekierowanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i falownika z powrotem do podgrzewacza wody. Falownik wyłączy się. Po nagrzaniu wody proces automatycznie powtarza się. Końcowym efektem stosowania podgrzewacza wody LX ACDC/M+K (KW) jest nie tylko ciepła woda, ale również własna produkcja energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego, która może być stosowana na przykład do podłączania klimatyzacji albo ogrzewania. A to wszystko dzięki ekologicznie czystemu źródłu elektrycznemu. Nadwyżkę energii z podgrzewacza wody można przekierować do ogrzania dalszego podgrzewacza wody (Rys. 5) albo ładowania akumulatora.

Uwaga: Podgrzewacze wody typoszeregu LX ACDC/M+K (KW) zapewniają mechaniczne odłączenie prądu DC przy odłączeniu falownika (DC/AC) od sieci publicznej.

Hybrydowe podgrzewacze wody LX ACDC/M+K (Rys. 6) można oprócz ogrzewania prądem AC i DC podłączyć również do zewnętrznego źródła ciepła (kominki, piece, pompy ciepła, kotły gazowe itp.). Przy pomocy zabudowanego systemu rurek (wymiennik) w podgrzewaczu, następuje przekazanie ciepła do wody w podgrzewaczu. Hybrydowy podgrzewacz LX ACDC/M+K można podłączyć do źródła zewnętrznego o maks. temperaturze wody kotłowej 100 °C i ciśnieniu 1 MPa. Wymiennik pracuje w obiegach wymuszonym, jak również w samoczynnym. (Dotyczy również typoszeregu LX ACDC/M+KW.)

WATT ROUTERY

Sterowniki WATTrouter są pomysłowymi i uniwersalnymi urządzeniami programowalnymi, które pozwalają na akumulację nadwyżki (nadmiaru) energii wytwarzanej przez mikroelektrownię fotowoltaiczną (lub wiatrową). Umożliwiają efektywną akumulację nieelektryczną bez stosowania kosztownych akumulatorów.

Sterownik składa się z dwóch zespołów funkcjonalnych: modułu czujników prądu i regulatora.

Moduł czujników mierzy prądy płynące z domu i do domu. Regulator ocenia zmierzone prądy i uwzględniając próbkowane napięcie oblicza moc i kierunek przesyłu energii: wytwarzanie (produkcja) lub pobieranie (konsumpcja). Jeśli wykrywana jest produkcja, to wbudowane wyjścia regulatora włączają się zgodnie z zaprogramowanym układem priorytetów i załączają przyłączone do nich obciążenia.

Regulator zawsze dąży do utrzymania zerowego przepływu energii przez moduł czujników prądu, a tym samym przez główny licznik energii elektrycznej w domu.

Korzystanie z poboru własnego energii EFW wymaga posiadania odbiorników ciepła (obciążeń termicznych), takich jak bojlery, pojemnościowe podgrzewacze wody, elementy grzewcze, podgrzewacze wody do basenu itd. Tę samą rolę mogą również pełnić klimatyzatory, pompy basenowe, pompy c.o. bądź podobne odbiorniki zdolne do akumulowania energii lub do poboru energii elektrycznej w czasie jej wytwarzania.

Sterowniki mogą być łatwo programowane przez interfejsy USB lub Ethernet. Dostępne są także aplikacje pod Windows i Android oraz interfejs sieciowy.

Korzyści:

Co osiągniesz instalując te urządzenia?
  • BĘDZIESZ W STANIE ZUŻYĆ MAKSIMUM ENERGII WYTWARZANEJ PRZEZ PANELE FOTOWOLTAICZNE W TWOIM DOMU BEZ ODPROWADZANIA JEJ DO SIECI ENERGETYCZNEJ
  • ZMAKSYMALIZUJESZ EFEKTYWNOŚĆ SWOJEJ FOTOWOLTAIKI I POLEPSZYSZ ZWROT Z INWESTYCJI
  • PRZYCZYNISZ SIĘ DO STABILIZACJI NAPIĘCIA W SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ POMOŻESZ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Folie grzewcze ondolina

Ogrzewanie przy pomocy folii grzewczych oparte jest na technologii bezpośredniej przemiany energii elektrycznej w energię promieniowania podczerwonego. Naturalnym źródłem promieniowania podczerwonego jest Słońce. 

Promieniowanie podczerwone nie nagrzewa powietrza, tylko podłogę, ściany, meble i ludzkie ciało. Uczucie ciepła jest porównywalne z tym jakiego doświadczamy korzystając z kąpieli słonecznych.

Nie należy mylić promieniowania podczerwonego IR infrared z ultra fioletowym UV, rentgenowskim X czy promieniowaniem MV stosowanym w kuchenkach mikrofalowych.

Promieniowanie IR jest absorbowane przez „oświetlane” powierzchnie, które się wówczas nagrzewają, a następnie same oddają ciepło do otoczenia przez co pomieszczenie zostaje równomiernie ogrzane.

Folie grzewcze występują w kilku postaciach. Szczególnie oferujemy modele OPF 130 stosowane w procesie suchym (pływające podłogi) i OPFG 130/230 stosowane pod terakotę (łazienki, WC) . Istotnym elementem instalacji są termostaty, które uruchamiają system ogrzewania zgodnie z oczekiwaniami użytkowników (z reguły od 6 do 8 godzin dziennie).

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja grzewcza pozwala na ograniczenie zużycia prądu do 40% w porównaniu z konwencjonalnym ogrzewaniem elektrycznym. Połączenie z mikroinstalacją fotowoltaiczną zapewnia jeszcze szybszy zwrot z inwestycji.

Bezobsługowe instalacje paneli słonecznych

Klimatyzacja

Ekologiczna klimatyzacja?

W swojej ofercie posiadamy unikalne i opatentowane rozwiązanie. Jest nim klimatyzacja zasilana prądem stałym pochodzącym bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie sprawdzi się doskonale w domu, jak i w firmie. Występuje w dwóch opcjach – z falownikiem oraz bez. Rozwiązanie jest świetnym sposobem na maksymalizację auto konsumpcji wytwarzanej energii.

Bezobsługowe instalacje paneli słonecznych
poznaj profesjonalistów

Services List

praca sprawia nam radość

Dlaczego ludzie nas wybierają

JAK DZIAŁAMY

Najwyższej jakości komponenty

Panele fotowoltaiczne, falowniki i mocowania sprowadzamy od najlepszych producentów na świecie. Projektujemy instalację tak, aby jak najlepiej zaspokajała potrzeby naszych klientów. Instalacja montowana jest na dachu lub gruncie na podstawie projektu, przygotowanego przez naszych inżynierów, po dokonaniu przez nich pomiarów. Panele są montowane na specjalnie dobranych mocowaniach, dopasowanych do konstrukcji i poszycia dachowego – bezpiecznie i bez uszkodzeń.

CO OFERUJEMY

Pogoda to nie przeszkoda

Na rynku dostępnych jest wiele firm oferujących panele fotowoltaiczne, jednak nie wszystkie dopasowują instalacje do danego regionu. Optimum zapewnia system zarządzania energią słoneczną dostosowany do polskich warunków atmosferycznych.  Nasz system zaczyna pracę wcześniej niż przeciętny na rynku i kończy ją później. Został tak zaprojektowany właśnie z uwagi na polskie chłodne poranki i zmierzchy. Pomaga w tym zaprojektowany przez polskich inżynierów i specjalnie dobrany falownik, stanowiący centralny element systemu.
PROFESJONALNA POMOC

Rata lepsza niż rachunek.

System może być sfinansowany kredytem, a rata ta jest bliska kwocie, jaką trzeba zapłacić za rachunek tradycyjnemu dostawcy za prąd.  Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie. Warto więc zamienić rachunki za energię na niską ratę kredytu. Stopa zwrotu z inwestycji jest o wiele atrakcyjniejsza niż oprocentowanie dostępnych na rynku lokat. Niech więc Twoje pieniądze i Twój dach pracują dla Ciebie.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE​

Dane kontakowe

Optimum Sp. z.o o.
ul. Adama Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
Biuro Obsługi kilienta
ul. Jana Gałeczki 61,
41-506 Chorzów
Kontakt w sprawie współpracy
skontaktuj się z nami

Zostaw wiadomość​